Geodezie v Litovli a okolí.

                                                                                     

Nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí :


- Geometrické plány 

- Vytyčení  hranice pozemku


- Vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků od  

  příslušného stavebního úřadu


- Podpora při zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Ing. Pavla Hamouzová
Cholina 233, Cholina, 78322
+420 777 276 746