Vyhotovujeme geometrické plány pro

 

 - rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku


- vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodní díla


- oprava geometrického a polohového určení nemovitosti


- průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků


- vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku

 

   

Při tvorbě geometrických plánů se řídíme platnými zákony a vyhláškami ( Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením č. 200/1994 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí č.357/2013 Sb.)- Předpisy a dokumenty katastru nemovitostí

 

 

Formuláře a elektronická podání na katastr nemovitostí - návod jak zapsat geometrický plán

 


Kontakt

Ing. Pavla Hamouzová
Cholina 233, Cholina, 78322
+420 777 276 746