Vytyčujeme hranice pozemků v

 

- digitální mapě (DKM, KMD, KM-D)

    

- v grafické i staré PK mapě


Vyhotovíme geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků

www.cuzk.cz - zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku).

                                                    

 

Při vytyčení hranice pozemku se řídíme platnými zákony a vyhláškami ( Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením č. 200/1994 Sb., Vyhláška o katastru nemovitostí č.357/2013 Sb.)- Předpisy a dokumenty katastru nemovitostí


Kontakt

Ing. Pavla Hamouzová
Cholina 233, Cholina, 78322
+420 777 276 746